October 14- 21             “ Green Bridge”, Galaxy Artist’s Club, at the Fine Art

                                       Association of HCMC

                                       Links : http://showbiz.vn/news/article/360-do/diem-tin/100006550/-doc- thoai-voi-tranh--trong--nhip-cau-xanh-2010-/

October 08-11             International Contemporary Art Festival, Daegu, Korea. Read more...

August 01-31             “ Her Presence in Colors 9 ”, Littman Gallery, Portland, USA

                                     Links: www.tuoitre.vn

                                      

http://www.baomoi.com/Home/GiaiTri/www.qdnd.vn/10-nu-hoa-si-Viet-Nam-trien-lam-tai-My/4751166.epi

 

                                  

http://vietnamnews.vnagency.com.vn/life-style/Arts-Craft/202691/VN-Women-feature-art-international-art-show.html

 

 

June 19-28                  “ In Steps Impressions 2 ”, 5P Artist’s Club, at the Exhibition    

                                   Hall of HCMC,  

                                     Links: www. nhipcauthuonghieu.net, http:// tuvanonline.com


                                     Read more...

March 12                    Art Auction “A heart for Art” of Consular Club, HCMC. Read more...

 

March 8-18                “The colors of Hanoi and Saigon 1”, at the City Exhibition

                                     Hall , Hanoi. Read more...

March 4- 12                “ Spring Exhibition” of Women Artist’s Club & Galaxy Artist’s

                                   Club at the Fine Art Association of HCMC.

 

 

Photo Trien Lam June19 2010

" Cứ hai năm một lần, nhóm họa sĩ 5P lại tổ chức triển lãm tranh với chủ đề: "Cùng Sánh Bước 2" tại 92 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP. HCM từ 19/6 đến 28/6/2010, nhằm giới thiệu các tác phẩm mới sáng tác của các thành viên trong một năm qua, bên cạnh đó giới thiệu một số thành viên mới của nhóm. "

Read more: Triển lãm Cùng Sánh Bước 2 2010

Page 1 of 2