artistbio

Tran Thuy Linh

1964: born in Hanoi
1982-1988: Courses in Art and Art history in Leipzig, Germany
Graduated at the Leipzig University, Germany
Member of: Fine Art Association of Ho Chi Minh City
International Women Artists Council INWAC
Galaxy  Artists’ Club  Ho chi Minh City
Women Artists’ Club of Ho Chi Minh City

EXHIBITIONS:

2007-2011: HCMC & Hanoi, Vietnam

*  Participation:  in 16 annual Exhibitions of the Female Artists ‘ Club, Fine Art Association of Ho Chi Minh City, Artists’ Club 5P ( Series Step Impressions), Galaxy Artists ‘ Club (Series Green Bridge), HCMC Consular’ Club ( Series A Heart for Art), Women Fine Art Association of  Hanoi & HCMC ( Series The colours of Hanoi and Saigon)

* Projects:  Photo Exhibition of German Photograph J. Voigt (2009),  Lacquer Art Exhibition of German Artist Khai Doan (2010),  Graffiti Project at German Consulate General in Ho Chi Minh City (2011)

2010-2011:  Overseas
            “Her Presence in Colours 10” of International  Women Artists’ Council, USA, August 2010           

            “International Contemporary Art Festival" , Korea, Oct.2010

             “A Touch of Vietnam“, Singapore, Dec. 2011

COLLECTION
Private collections  in Vietnam, Germany, Singapore ,USA,  Malaysia, Korea and Thailand.

CONTACT ADRESS:

www.linh-art.com

www.art-her.com

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(+84) (0) 913925924

 

Trần Thùy Linh

1964: sinh tại Hà Nội
1982-1988: Các khóa  Hội  Họa và  Lịch sử Mỹ Thuật  tại  Đức
Tốt nghiệp Đại học tại  Leipzig, Đức
Member of: Hội Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh
Hội Nữ Họa sĩ Quốc tế INWAC
CLB Mỹ thuật Nữ TP Hồ Chí Minh
Câu Lạc Bộ Họa sĩ  5P, TP Hồ Chí Minh
Câu Lạc Bộ Họa sĩ  Ngân Hà , TP Hồ Chí Minh

Hoạt động nghệ thuật từ 2007-2011:

- Các Triển lãm tại TPHCM và Hà Nội:

*  Tham gia 16 triển lãm nhóm thường niên của CLB Mỹ thuật Nữ, Hội Mỹ Thuật TPHCM, CLB Họa sĩ 5P (Series Cùng sánh bước), CLB Họa sĩ Ngân Hà (Series Nhịp cầu xanh), CLB Ngọai Giao Consular’ Club ( Series Một trái tim cho nghệ thuật), nhóm Họa sĩ Hội viên Hội Mỹ thuật Hà nội và TPHCM (Series Sắc mầu Hà Nội-Sài gòn)

* Tổ chức triển lãm: Triển lãm Ảnh của nhiếp ảnh gia CHLB Đức J. Voigt (2009), Triển lãm tranh sơn mài của Họa sĩ Việt kiều Đức Khải Đoàn (2010),  Dự án Graffiti tại Tổng lãnh sự quán CHLB  Đức tại TPHCM (2011)…

- Các triển lãm tại nước ngoài:

*  Triển lãm  Nữ Họa sĩ Quốc tế “ Bản ngã của Nữ Họa sĩ  trong màu sắc “, USA, 08.2010

*  Liên hoan quốc tế Mỹ thuật đương đại, Hàn quốc, 10.2010

*  “ Một thoáng Việt nam “, Triển lãm nhóm 4 họa sĩ , Singapore,12.2011

- Bộ sưu tập:  Có tranh trong các  bộ sưu tập cá nhân tại Việt nam, Đức, Thái land, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và USA

Địa chỉ liên hệ:

www.linh-art.com

www.art-her.com

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(+84) (0)913925924